Simonsen, Michael Ludvig

Navn ved fødslen Simonsen, Michael Ludvig
Gramps ID I251
Køn mand
Alder ved død 47 år, 10 måneder, 19 dage

Hændelser

Hændelse Dato Sted Beskrivelse Kilder
Fødsel 1816-02-13      
Død 1864      

Forældre

Fader Simonsen, Levin [I202]
Moder Henriques, Esther [I201]
Søskende
 1. Simonsen, Betty [I252]
 2. Simonsen, Isaac [I247]
 3. Simonsen, Benny [I249]
 4. Simonsen, Eva [I246]
 5. Simonsen, Josef Levin [I250]
 6. Simonsen, Simon Levin [I245]
 7. Simonsen, Rudolph [I248]
 8. Simonsen, Emilie [I244]
 9. Simonsen, Henriette [I196]

Attributter

Type Værdi Kilder Noter
REFN 251    

Anetavle

 1. Simonsen, Levin
  1. Henriques, Esther
   1. Simonsen, Henriette
   2. Simonsen, Emilie
   3. Simonsen, Simon Levin
   4. Simonsen, Eva
   5. Simonsen, Isaac
   6. Simonsen, Rudolph
   7. Simonsen, Benny
   8. Simonsen, Josef Levin
   9. Simonsen, Michael Ludvig
   10. Simonsen, Betty

Aner